By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
25 May
Generalforsamling 2024
Date Sat, 25 May 2024 00:00

Generalforsamling 25. maj 2024 kl. 10

Hermed indkaldes til generalforsamling i grundejerforeningen Kongsgaard, lørdag d. 25. maj 2024 kl. 10, på Brasseriet ved Stillinge Strand, med dagsorden iflg. vedtægterne. 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kaj Holdensen, kasserer i GK Fruekilden og kasserer i FL
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning fra det forløbne år
 4. Regnskab til godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen – intet
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
 7. Budget til godkendelse
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  1. Ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
   1.  Formand Gitte Olsen Ikke på valg
   2.  Sekretær Susanne Hjorth Ikke på valg
   3.  Bestyrelsesmedlem Stig Erichsen Ikke på valg
  2. Lige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
   1.  Kasserer Janne Mikkelsen På valg – modtager ikke valg
   2.  Bestyrelsesmedlem Kim Hansen På valg – modtager genvalg 
  3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
   1.  Suppleant Jan Rasmussen På valg – modtager genvalg
   2.  Suppleant Skal vælges 
  4. Valg af 1 revisor for 1 år
   1.  Revisor Flemming Jensen På valg – modtager ikke valg
  5. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
   1.  Revisorsuppleant Lise Pedersen På valg – modtager ikke valg 
 9. Eventuelt

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes ud til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. 

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde – fysisk på papir eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 01.05.24 jf. vedtægterne.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Grundejerforeningen i Kongsgaarden 

Dagsorden i pdf klik her

Regskab i pdf klik her

Vedtægter i pdf klik her

Fuldmagt i pdf klik her

Velkommen til Kongsmark Strand med udsigt over Storebælt og Storebæltsbroen.

Grundejerforeningens område ligger ud til Kongsmarkvej og omfatter 157 parceller. 

På foreningens område har vi et stort fælles areal med legeplads, boldbaner og petanquebane til fri afbenyttelse for vore medlemmer. En del af fællesarealet udgøres af en mindre sø med varieret plante- og dyreliv.

Årligt holdes Sankt Hans aften med bål og tale og i august en sommerfest med musik og dans.

Her på foreningens hjemmeside findes oplysninger om foreningen, bestyrelsens sammensætning, kontingentet og diverse praktiske oplysninger for grundejerne i foreningen.

Har I spørgsmål til foreningen er I meget velkommen til at kontakte os på kongsgaard@grf-kongsgaard.dk

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaards bestyrelse

Galeriet

Image

Facebook

Image
Støt op om hvores badebro. qrkode
Giv et bidrag via mobil pay.
Koden er : 8598PU

Welcome to Kongsmark

Willkommen am Kongsmark

Image
Image
Image
Image
Image