By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Image
Image

Støt op om hvores badebro. 

Giv et bidrag via mobil pay.

Koden er : 8598PU

Badebroen har et brolaug . Dette brolaug hører ikke ind under GRF-foreningen.

Badebroen nedtages hvert efterår – normalt medio september - i det omfang bestyrelsen skønner det er nødvendigt af hensyn til vintervejret. Badebroen genetableres hvert forår – normalt medio maj – og vedligeholdes sommeren igennem. Som medlemmer kan optages ALLE.

Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen alle der har betalt det frivillige kontingent for en hel sæson året forinden eller hjælper med op og nedtagning af broen har stemme ret til generalforsamlingen ( max. en stemme pr matrikel).

Årskontingent Kontingent frivilligt årlig betaling kr. 80 for en sæson. Kontingentet fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling

Formand: Kenneth Lyholm Kongmarksvej 141

Sekretær : Ursula Lyholm Kongsmarkvej 141

Medlem: Anders Olsen Søkongevej 28

Revisor : Oliver Jensen Søkongevej 28

se vedtægterne klik her