By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Ordensregler

1. Grundene skal til stadighed holdes rene og ryddet for ukrudt og affald, så det ikke er til gene
for de tilstødende parceller.

2. Herunder har medlemmerne pligt til 2 gange årligt at bekæmpe frøspredende ukrudt samt
bjørneklo på parcellerne.

3. Grunde og rabatter skal slås mindst to gange hver sommer. Første gang inden 15. juni og
anden gang efter 15. juli. For grene og buske, der hænger ud over vej, beskæres i overensstemmelse med hegnsloven.
Grundene må ikke benyttes som oplagsplads for affald og lignende, der kan genere naboer,
tiltrække rotter og andre skadedyr eller hindre naboers eller andres udsyn.

4. Afbrænding af haveaffald og lignende er ikke tilladt. Der henvises i øvrigt til politivedtægten og
afbrændingsreglerne fra Slagelse kommune.

5. Der må ikke drives erhvervsvirksomhed på grundene.

6. Plæneklipning samt brug af støjende maskiner af enhver art må ikke finde sted på:
Mandag til fredag efter kl. 21:00 og Lørdage, søndage og helligdage mellem kl. 12:00 og 14:00 og efter kl. 18:00

7. Hunde skal føres i snor på grundejerforeningens veje og fællesområder.
Hundens efterladenskaber skal samles op.

8. Højst tilladte hastighed på grundejerforeningens veje er 20 km/h af hensyn til sikkerhed og
støvgener.

9. Benyttelse af legeredskaber mm. på fælles areal sker under eget ansvar, med respekt for
disse. Legeredskaberne efterses for funktion og fejl 2 gange om året og der føres logbog.
Hegnet omkring det fredede vandhul på fællesarealet skal respekteres af hensyn til plante- og
dyrelivet. Al motorkørsel på fællesarealet er forbudt.

10. Enhver form for jagt indenfor grundejerforeningens område er forbudt.

11. Ved bygge- og anlægsarbejder er ejeren af den grund, hvorpå arbejdet udføres,
omkostningsansvarlig for udbedring af eventuelle skader på foreningens værdier - v

Vedtaget på generalforsamlingen 8. juli 2018

Grundejerforeningen Kongsgaard, Kongsmark Strand, 4200 Slagelse
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., CVR-nummer: 38034286

Klik her for at downloade ordenregler i PDF format

  • Hits: 1558