By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Generalforsamling 2024

Calendar
aktivitet
Date
25.05.2024 00:00
Author
Walker47

Description

Generalforsamling 25. maj 2024 kl. 10

Hermed indkaldes til generalforsamling i grundejerforeningen Kongsgaard, lørdag d. 25. maj 2024 kl. 10, på Brasseriet ved Stillinge Strand, med dagsorden iflg. vedtægterne. 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kaj Holdensen, kasserer i GK Fruekilden og kasserer i FL
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning fra det forløbne år
 4. Regnskab til godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen – intet
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
 7. Budget til godkendelse
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  1. Ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
   1.  Formand Gitte Olsen Ikke på valg
   2.  Sekretær Susanne Hjorth Ikke på valg
   3.  Bestyrelsesmedlem Stig Erichsen Ikke på valg
  2. Lige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
   1.  Kasserer Janne Mikkelsen På valg – modtager ikke valg
   2.  Bestyrelsesmedlem Kim Hansen På valg – modtager genvalg 
  3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
   1.  Suppleant Jan Rasmussen På valg – modtager genvalg
   2.  Suppleant Skal vælges 
  4. Valg af 1 revisor for 1 år
   1.  Revisor Flemming Jensen På valg – modtager ikke valg
  5. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
   1.  Revisorsuppleant Lise Pedersen På valg – modtager ikke valg 
 9. Eventuelt

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes ud til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. 

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde – fysisk på papir eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 01.05.24 jf. vedtægterne.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Grundejerforeningen i Kongsgaarden 

Dagsorden i pdf klik her

Regskab i pdf klik her

Vedtægter i pdf klik her

Fuldmagt i pdf klik her